Talga utvecklar smarta s.k. innovationsmaterial med hjälp av råvaror från egna gruvor. Vi använder oss av egenutvecklad och patentskyddad teknologi för anrikning av grafitmalm till grafit- och grafenmaterial – produkter som i sin tur används i smarta och miljövänliga lösningar såsom batterier till elbilar, högpresterande kolfiberkompositer, beläggning på många material för ökad hållbarhet, och mycket mer. Talga har även rättigheter till koboltfyndigheter i Sverige.

Vår ambition är att bli ett av världens mest hållbara innovationsmaterial-företag – och vår strategi byggd på vertikal integrering med egenägda gruvor i Sverige är nyckeln för att lyckas med detta.

Talgas anodmaterial

Vår enskilt största produktkategori är anodmaterial till litiumjonbatterier i bilar och elektronikkomponenter. Anodmaterialet Talnode görs från svensk grafit och är helt revolutionerande utifrån såväl sina produktegenskaper som sin klimatsmarta framställning.

Kliniska tester av Talnode påvisar oöverträffade resultat för:

  • Snabbladdning – hur snabbt materialet kan ta upp energi
  • Livslängd – hur kapaciteten vidhålls efter många laddningscykler
  • Köldtålighet – hur väl effekten håller i sig även vid låga temperaturer

Dessutom visar våra initiala studier att koldioxidutsläppen från  Talnode är väsentligt mycket lägre jämfört  med konkurrenterna, som finns framförallt i Asien. En elbil innehåller mellan tio och 90 kg grafit, så skillnaden i klimatutsläpp blir de facto mycket stor.

Talgas grafitfyndigheter är de första som kan leverera till elbilindustrin från EU och resurstillgångarna i norra Sverige är både märkta som svenskt riksintresse och som strategisk resurs inom ramen för europakommissionens råvarustrategi.

Grafit

Grafit är en gråskimrande mineral som uppstår när kol i bergarter blir kristallint. Under högt tryck och hög temperatur bildas parallella ark av kolatomer. Ett enda ark av grafit kallas grafen och det finns cirka tre miljoner lager grafen i en millimeter grafit.

Grafit används till mycket och nya användningsområden upptäcks hela tiden, bland annat inom utveckling av isoleringspaneler, batterier och energiteknik. I den välkända batterimodellen Li-on är grafit en viktig komponent som s.k. anodmaterial.  Vanligtvis innehåller denna typ av anod 10 gånger mer grafit än exempelvis litium. Elektriska fordon använder för närvarande mellan 10 och 90 kg grafit per fordon enbart i sina batterier.

EU har klassat grafit som en ”kritisk mineral”, alltså en för samhället viktig mineral som det råder brist på. Europa är en av världens toppmarknader för grafit och EU förbrukar 20 % av världens naturliga grafitproduktion. I nuläget tvingas man dock importera 95 % av behoven, främst från Kina. Talga kan erbjuda grafit utvunnen inom Europa, vilket innebär en avsevärd fördel med säkrad försörjning och effektiv produktion.

Grafen

Grafit består av parallella kolatomsark, och ett enskilt ark kallas grafen. Grafen finns därför överallt där man hittar grafit, men att separera arken är svårt då de är väldigt tunna. Det är därför en kostsam process och är svårt att göra i större skala. I dagsläget produceras därför grafen i begränsad mängd, men produktion på ett kostnadseffektivt sätt kan få revolutionerande effekt.

Grafen används redan i dag i vissa produkter och dess egenskaper som en supraledare och smart förstärkningsmaterial kan ge stort värde i många nya branscher och värdekedjor. Genom att t.ex. tillsätta grafen i vanliga material såsom kolfiber och cement stärks dessa avsevärt, även med en mycket liten mängd. Därigenom krävs mindre av grundmaterialet, vilket leder till högre resurseffektivitet och därmed minskad miljöpåverkan. Grafen i färg och beläggningar kan fungera som rostskydd, och åt plast kan den ge ledande förmåga.

Grafenmarknaden är fortfarande i sin linda men växer snabbt i flera industriella led.

Talgas grafen

Tack vare den unika malmgeologin i Talgas Nunasvaarafyndighet finns en stor potential för en världsledande, högskalig produktion av grafen till låg kostnad. Talga har utvecklat innovativ och hållbar teknologi för att i industriell skala framställa grafen, lämpad för den senaste tekniken inom batterier och avancerade material.

Framställning i testskala utförs idag vid företagets anläggning i Rudolstadt, Tyskland.

Kobolt

Talga har undersökningstillstånd för ett antal koboltfyndigheter i Sverige. Däribland återfinns landets största fyndighet Kiskamavaara i Kiruna kommun. Fyndigheterna är omfattande och ligger fördelaktigt placerade för transport till smältverk. Även koppar och guld finns intill koboltfyndigheten i Kiskamavaara.

Metallen är en av huvudkomponenterna i uppladdningsbara batterier, vilket behövs vid tillverkning av elbilar och smarta telefoner.

I dagsläget kommer en stor del av kobolten från Demokratiska Republiken Kongo där cirka 60 % av världens koboltfyndigheter återfinns. Rapporter beskriver dock hur kobolten bryts under dåliga former, att barnarbete är vanligt förekommande samt att anställda arbetar under farliga förhållanden med hög skaderisk. Dessutom tar metoderna som används för att ta fram metallen sällan hänsyn till natur och klimat.

Talgas koboltprojekt

Trots att Europa och resten av västvärlden konsumerar majoriteten av de produkter som kobolt används i, produceras nästan ingen kobolt här. Från Talgas fyndighet i Kiskamavaara skulle Talga kunna ta fram kobolt på ett sätt som är både socialt och klimatmässigt hållbart.

Talga <3 Sverige

Talga är från början ett australiensiskt företag som etablerade sig i Sverige 2011. Sverige har fantastiska mineraltillgångar, en stark gruvtradition med infrastruktur och kunnig arbetskraft. I Sverige finns några av världens mest produktiva gruvor. Dessutom finns bland svenskar en politisk vilja att ta ledartröjan i en ny, smart och hållbar industri – och stor potential för att kunna tillvarata tillgångarna med omsorg för både människa och miljö. Därför är vi stolta över att vara och verka i Sverige – med medarbetare från hela världen.

Talgakoncernen

Talgakoncernen har verksamhet i Sverige, Australien, Tyskland och England. Sätet finns i Perth, Australien – och sedan 2010 är även bolaget noterat på den australiensiska börsen ASX. Talga bedriver forskning & utveckling och har försäljningskontor i Cambridge, England och i Rudolstadt, Tyskland. I Sverige återfinns såväl koncernens gruvfyndigheter som utvecklingskontor i Luleå och Kiruna.