Samråd enligt miljöbalken kap 6 för pilotanläggning för tillverkning av anodmaterial

Talga AB avser att söka tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken som krävs för att få bedriva pilotanläggning för tillverkning av anodmaterial vid två alternativa lokaliseringar i Luleå – industriområdena Hertsöfältet och Svartön.  Planerad verksamhet omfattar förädling av 
6 000 ton anrikad grafit till anodmaterial under två år. 

Mer information om den planerade verksamheten finns i samrådsunderlaget som hittas här. Den kan också beställas via e-post: kontakt@talga.se eller per telefon +46 980 290 90.

Frågor om planerad provbrytning kan ställas till: kontakt@talga.se, tel: +46 980 290 90.

Synpunkter lämnas skriftligt senast 9 december 2020 till kontakt@talga.se, skriv ”Pilotanläggning” i ämnesraden eller till Talga AB, Storgatan 7E, 972 38 Luleå, märk kuvertet med ” Pilotanläggning”.  Synpunkter ska innehålla namn, adress och telefon.