Resultat av enkätundersökning friluftsliv

Under sommaren genomfördes en enkätundersökning med syftet att inhämta synpunkter och kunskap om vilka typer av friluftsliv som finns i området kring Nunasvaara. Här kan du ta del av resultatet:

Resultat av enkätundersökning