Talga är från början ett australiensiskt företag som etablerade sig i Sverige 2011. Sverige har fantastiska mineraltillgångar, en stark gruvtradition med infrastruktur och kunnig arbetskraft. I Sverige finns några av världens mest produktiva gruvor.  Dessutom finns bland svenskar en politisk vilja att ta ledartröjan i en ny, smart och hållbar industri – och stor potential för att kunna tillvarata tillgångarna med omsorg för både människa och miljö. Därför är vi stolta över att vara och verka i Sverige – med medarbetare från hela världen.

Talga har två kontor i Sverige – i Luleå och i Kiruna.

 

Hans

Hans Lindberg ansvarar för samhällsrelationer, tillståndsfrågor och prospektering.

Inom gruvindustrin är mineralprospektering detsamma som att investera för framtiden. Ofta handlar det om att söka utan att hitta. Därför pågår mineralprospektering samtidigt på många olika platser, och då är det extra viktigt med goda relationer. Jag är i nära kontakt med berörda på plats och ser till att vi skapar goda och långsiktiga relationer. Vi bjuder in till möten, är ärliga och transparanta, och informerar om status kring olika projekt. Det är viktigt för oss att höra åsikter och göra ett bra intryck från första början.

Peter

Peter French har över 20 års erfarenhet av miljövetenskap och är utbildad botanist. Peter ansvarar för Talgas miljötillståndsansökningar.

 

‘I och med att vi rör oss mot en elektrifierad framtid med elfordon och infrastruktur baserad på förnybara bränslen växer behovet av de här materialen. Det är avgörande att de tas fram på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt och det är något jag brinner för. För att göra detta behöver vi minimera vår påverkan på naturen och samtidigt maximera utvecklingen som teknologin ger i norra Sverige. Medan vi har verksamhet på plats kan vi hantera eventuella ljud, damm och andra störningar, men vad händer när gruvan ska stängas? Vilken framtid har vi skapat för den här ytan på jorden? Där kommer vår planering in – vi ser till att det sociala och miljömässiga systemet återställs på bästa möjliga sätt. Vi utformar våra projekt med hänsyn till sociala faktorer och naturens omständigheter så att systemen kan återhämta sig.’

Tom

Tom Kearney arbetar med undersöknings- och tillståndsfrågor och är utbildad geolog.

‘Fler behöver förstå vikten av gruvnäringen i vårt samhälle. Vi använder dessa råvaror i nästan precis allt vi skapar och använder varje dag, men ofta tas resurserna från länder där mänskliga rättigheter och miljölagar saknas eller inte levs upp till. Det finns möjlighet för Sverige att ha fler gruvor som bedrivs på ett hållbart sätt. Vi är inte ett traditionellt gruvbolag utan ett helt integrerat företag och engagerar oss från tidig prospektering till utveckling av smarta produkter och gruvplatsrehabilitering, med innovation, hållbarhet och nytänkande från början till slut.’

Martin

Martin Phillips är Europachef och global Chief Operating Officer inom Talgakoncernen. Martin är kemiingenjör i grunden och har varit verksam i gruvindustrin i över 30 år.

 

‘Jag arbetar med hela processen och värdekedjan, och det är tydligt för mig att Sverige skulle kunna bli det första landet i världen att bli fossilfritt om vi såg till att få en hållbar försörjningskedja på plats. Sverige behöver få styr på råvaran, metallerna och mineralerna som ligger till grund, inte bara för dagens batterier, utan även nästa generations batterier. Med möjligheterna som finns i Sverige så behöver vi inte importera råvaran, vilket skulle betyda fler jobb, fler elbilar, reducerade utsläpp, nya industrier och på sikt fossilfrihet. Vi behöver öka takten på hemmaplan för att möta de utmaningar som vi och resten av världen står inför. Jag är stolt över att leda ett företag som tar delansvar för denna omställning.’

Amanda

Amanda Scott arbetar som konsult med prospektering för Talga i Sverige.

‘Vi behöver gruvor och prospektering i Sverige, där vi måste hålla en hög standard och jobba tillsammans för att gruvorna ska vara miljövänliga. Jag tror att Sverige har chans att ta ledartröjan i hur man kan arbeta med gruvor på ett hållbart sätt. Behoven av metaller och mineraler kommer inte att minska, utan snarare öka i takt med ökad grön teknologi, vind- och vattenkraft och allt detta kan vi inte ha utan mineraler och metaller.’

 

 

 

Talgas svenska styrelse

Ola

Ola Rinnan är Styrelseordförande för Talga Sverige

Ola Rinnan har lång erfarenhet från ledande befattningar inom energi-, bank- och finanssektorn och har haft ett flertal styrelseuppdrag för europeiska börsnoterade företag och finansinstitut, inklusive bolag inom Smedviggruppen, och DFCU bank, där han representerade den största aktieägaren, Norfund. Han var tidigare ordförande i Avinor AS och har varit VD för Eidsiva Energi AS och Norgeskreditt AS samt Ekonomidirektör för Moelven Industrier AS. Ola är för närvarande styrelseordförande för Nordavind DC Sites AS, Hamar Media AS, Espern Eiendom AS and Gravdahl AS. Ola har en Ekonomexamen och en Civilingenjörsexamen i materialteknik.

Øystein

Øystein Løseth är Styrelseledamot i Talga Sverige

Øystein Løseth har över 35 års erfarenhet från ledande befattningar inom energibranschen. Han har varit VD på Fugro N.V (2018) och VD på Vattenfall (2010-2014) där han genomförde en förändring av verksamheten genom försäljning av fossila energikällor samt ökad investering i och utveckling av förnybara energikällor. Han har också haft ledande befattningar i Nuon (inklusive VD) i Nederländerna och Statkraft i Norge. Han är för närvarande styrelseledamot i Innlandet Energy Holding AS, Navtor AS, Green Mountain AS, Smedvig AS och var tidigare styrelseordförande i Hunton Fiber AS (2016-2018) samt styrelseordförande i Statoil AS (2015 – 2017).

Grant

Grant Mooney är Styrelseledamot i Talga Sverige

Grant Mooney har en bakgrund som finans- och företagsrådgivare med expertis inom företagsstyrning och företagstransaktioner i kombination med erfarenhet från råvaru-, hållbarhets- och tekniksektorn. Han är medlem i Institute of Chartered Accountants i Australien och är styrelsemedlem i flera ASX-listade bolag inklusive vågkraftverk utvecklaren Carnegie Clean Energy Limited och prospekteringsbolagen Barra Resources Limited, Riedel Resources Limited, Accelerate Resources Limited och Gibb River Diamonds Limited.

Anders

Anders Granberg är styrelseledamot i Talga Sverige

Anders Granberg har stor erfarenhet av startupföretag med fokus på regional utveckling, investeringsfrämjande arbete och internationalisering. Han har varit Marknadschef på Luleå Näringsliv och var projektledare för etableringen av Facebooks datacenter i Luleå (2008-2011). I knivskarp internationell konkurrens lyckades teamet i Luleå landa en av de största IT-investeringarna i Sverige. Anders var med och grundade Node Pole för att marknadsföra Norra Sverige gentemot datacenterindustrin och var 2013 nominerad till årets projektledare i Sverige.