Lösningar

Våra materiallösningar härrör från vår egen gruvdrift där naturlig, högkvalitativ grafit utvecklas till antingen grafit- eller grafenprodukter. Grafit är ett multifunktionellt material som delar både metallurgiska och icke-metallurgiska egenskaper. Grafen är ett elektroniskt och termiskt ledande nanomaterial bestående av ett enda atomskikt av grafit.

Aktiva anodmaterial

Talnode®-C är ett anodmaterial tillverkat av naturlig grafit och konstruerat med halvsyntetisk teknik som ger hög prestanda vid låga temperaturer, liksom hög hastighet och utmärkt kapacitetsretention under snabb laddning.

Talnode®-Si är en kisel-kol-komposit för användning som en kapacitetshöjande tillsats för grafitanodelektroder, utformad för livslängd och hög reversibel coulombisk effektivitet vilket ger batterier med lång livslängd.

 

Grafenmaterial

U.HSA är ett specialiserat högkvalitativt, tunt nanolager med exceptionella egenskaper utformade för att möta mycket stränga prestandakrav i högpresterande beläggningar och polymera system.

Talphene®-D är Talgas flaggskeppsgrafen med extra tunn grafen som produceras i både dispersions- och pulverform. Dessa flingor har extremt hög ytarea och är används vid nischade applikationsområden.

Grafitmaterial

Talphite®-C är en mikrografit med mycket hög renhet som framställs med hjälp av en proprietär elektrokemisk peeling- och koncentrationsprocess. Kommer i form av ett torrt pulver bestående av agglomerat av grafenflingor och grafenanoplattor och kan användas i batterianodprodukter eller som en förmarkör för att göra grafen.