Till skillnad från hos traditionella tillverkare av anodmaterial sträcker sig vår produktionsprocess över värdekedjan – från gruvdrift till anodanläggning – och är utformad för att uppnå optimala skalfördelar. Denna s.k. vertikala integrering möjliggör en strukturellt lägre kostnadsnivå och möjliggör också bättre kostnads-, kvalitets- och miljökontroll. Vi kallar det 1-2-4-metoden, där vår produktionsprocess sträcker sig över två platser. (Vittangi & Luleå) och med fyra stora processteg. Som stödfunktioner till denna process tjänar våra forskningsanläggningar i Sverige, Tyskland och Storbritannien. Genom denna struktur kan vi erbjuda marknadens garanterade högkvalitativa produkter till mycket konkurrenskraftiga priser och med oslagbar leveranssäkerhet.

Talga Luleå

Vår första storskaliga Talnode®-C-fabrik etableras nu i Luleå, vilket också kommer vara Talgas primära tillverkningsanläggning för Talnode®-C. Fabriken drivs av 100% förnybar energi. Storskalig tillverkning kommer påbörjas under år 2023 och den årliga produktionen kommer rampa upp till motsvarande 20 GWh lagringskapacitet under 2024 – med potential att skala upp till 100 GWh i framtiden.

 

 

 Talga Vittangi

Vår gruva nära Vittangi utanför Kiruna är en helautomatisk och elektrifierad gruva under uppbyggnad. Den har den högsta renhetsgraden av grafitmalm i hela världen och detta i sin tur möjliggör 10 gånger mer grafit av anodkvalitet per producerat ton, vilket gör den till den mest effektiva anodgruvan i världen. Genom detta tillvägagångssätt kan vi också strukturellt sänka kostnaderna, vilket innebär både hållbara och mer kostnadseffektiva produkter för våra kunder.

 

 

Talga EVA

Talga EVA är en ny pilotanläggning i Luleå, dedikerad för att optimera Talgas innovativa anodtillverkningsprocess . Talga EVA blir det nya innovationscentret för anodmaterialstillverkning liksom design för beläggningar. Här kan våra kunder prototypa och validera sin egen celldesign. Anläggningen kommer utrustas med ett celltillverkningslaboratorium inkluderande allt som krävs för att Talga ska kunna utveckla, tillverka och validera anodmaterial. Anläggningen kommer att invigas under början av 2022.

 

 

Talga Technologies & Advanced Materials - Cambridge & Rudolstadt

Talga Technologies & Advanced Materials är hjärtat i Talgas nya produktutveckling och drivs genom två anläggningar. Nya produkter utvecklas, formuleras och testas vid våra laboratorier i Cambridge Science Park, Storbritannien, medan process- och teknikutveckling för nya produkter utvecklas vid vår pilotanläggning i Rudolstadt, Tyskland. Pilotanläggningen används även för att producera testkvaliteter av grafit- och grafenmaterial.