Samråd enligt miljöbalken kap 6 för provbrytning av grafit i Niska, Vittangi.

Talga Graphene AB avser att ansöka om tillstånd enligt 4 kap. 15 § och 6 § miljöprövningsförordningen (2013:251) för provbrytning av grafit samt krossning i befintlig grustäkt, inom fastigheterna Vittangi 43:5, 4:9 och Vittangi 21:2 i Kiruna kommun, Norrbottens län. När tillstånd söks enligt Miljöbalken ska samråd hållas med berörda. Ansökan avser provbrytning av cirka 9 000 m3 grafitmalm för att samla information om fyndighetens miljömässiga, geologiska och ekonomiska egenskaper. Malmen kommer att transporteras till ett anrikningsverk i regionen och testas för produktion av anodmaterial till Litium-jonbatterier. Provbrytningen planeras att utföras under juni till och med oktober 2020 och vid behov även juni-oktober 2021. Mer information om den planerade provbrytningen finns i samrådsunderlaget finns här. Den kan också beställas via e-post: kontakt@talga.se eller per telefon +46 980 290 90. Frågor om planerad provbrytning kan ställas till: kontakt@talga.se, tel: +46 980 290 90.

Synpunkter lämnas skriftligt senast 29 maj 2019 till kontakt@talga.se, skriv ”Provbrytning Niska” i ämnesraden eller till Talga Graphene AB, Storgatan 7E, 972 38 Luleå, märk kuvertet med ”Provbrytning Niska”. Synpunkter ska innehålla namn, adress och telefon.