Högkvalitativ grafit från Vittangi förädlas i Luleå̊

– Talga ytterligare ett steg närmare produktion

Det australiensisk-svenska teknik- och materialföretaget Talga Resources (ASX:TLG) meddelar idag positiva resultat från sin förstudie för grafitgruvan i Vittangi. Studien innefattar även en planerad framtida produktionsanläggning för anodmaterial för batterier som planeras i Luleå.

Talga har funnits i Sverige sedan 2011 och i Norrbotten satsar bolaget stort på̊ att utveckla grafit som ska vidareförädlas till anodmaterial som används i batterier, exempelvis till elbilar. Klimatsmarta grafitanoder är en viktig pusselbit både för industrins gröna omställning och för transportsektorns övergång till eldrift.

Positiva resultat i studie om genomförbarhet för gruvan i Vittangi
Bolaget har nu färdigställt en förstudie som mäter genomförbarheten och lönsamheten i projektet i Vittangi i Kiruna kommun. Grafitmalmen i Nunasvaarafyndigheten är av världsledande kvalitet och studien visar på̊ mycket goda ekonomiska förutsättningar. Den totala omsättningen under de 22 år gruvan beräknas vara igång uppskattas till knappt 40 miljarder kr.

Nästa steg för Talga är att göra en definitiv genomförbarhetsstudie av projektet för att definiera utformningen av projektet i detalj. Under tiden arbetar bolaget också med att färdigställa ansökningar för bearbetningskoncession samt miljötillstånd. I planen ingår en provbrytning för ytterligare processutveckling och marknadskvalifikation i ett första steg i den planerade anläggningen i Luleå. Denna beräknas vara igång tidigast 2021. Fullskalig gruvbrytning och fullständigt utbyggd verksamhet i Luleå beräknas vara igång tidigast 2023.

”Talga har en mycket ambitiös agenda för satsningen i norra Sverige och är övertygade om detta kommer leda till nya jobb och ny kompetens i regionen, som del av det nya ekosystem för smart industri som vi nu ser växa fram i Europa, säger Talgas koncernchef Mark Thompson, och fortsätter: ”Norra Sverige har högkvalitativa grafitfyndigheter, högteknologisk basindustri och ambitiösa klimatmål. Därför är även norra Sverige ett strategiskt centrum i Talgas långsiktiga strategi.”

Väljer Luleå för produktion av anodmaterial
Den planerade gruvan i Nunasvaara väntas ha en produktionsvolym på 100 000 ton per år under 22 år, detta genom ett dagbrott. Malmen från gruvan i Vittangi kommer att användas för att tillverka anodmaterial till batterier, den av bolaget egna utvecklade produkten Talnode®-C, med en årlig produktionsvolym på 19 000 ton.  Därför är en viktig del i Talgas framtida verksamhet en planerad produktionsanläggning för anodmaterial.

Talga har även nyligen genomfört en urvalsprocess för lämpliga platser för denna anläggning och meddelar nu att man beslutat att välja Luleå̊ som lokaliseringsort. Vid full utbyggnad av projektet skulle det kunna ge ett sjuttiotal arbetstillfällen i Luleå. Gruvan i Vittangi beräknas sysselsätta ett femtiotal personer vid full drift.

”Vi är glada att kunna meddela att vi har vi har valt Luleå̊ och industriområdet vid Luleå hamn som plats för vår framtida förädlingsanläggning. Vi ser det som optimalt att kunna ha anläggningen förhållandevis nära utvinningen och samtidigt ha tillgång till spetskompetens, forskning, logistik och grön energi”, säger Talgas Sverigechef Anna Utsi.

Kontakt:
Anna Utsi, Sverigechef            anna@talga.se                          +46 980 290 90

Pressfoton:
WeTransfer:we.tl/t-qb7sHgSpiC

Pressmeddelande för nedladdning

Om Talga Resources

Talga är ett globalt högteknologiskt företag som utnyttjar patentskyddad teknologi för anrikning av grafitmalm till grafit- och grafenprodukter. Dessa produkter underlättar för tillverkning av smarta och miljövänliga lösningar såsom batterier till elbilar, högpresterande kolfiberkompositer, beläggning på många material för ökad hållbarhet, och mycket mer.

Talgas vision är att skapa hållbar tillväxt genom att förädla samhällsnödvändiga metaller och mineraler för utveckling av mervärdesprodukter som bidrar till en grön omställning. Bolaget driver teknisk utveckling och söker lösningar på den globala klimatfrågan.

Talga Resources är noterade på australiensiska börsen (ASX) och har sitt huvudkontor i Perth, Australien. För ytterligare information besök: www.talga.se och www.talgaresources.com