Talga är idag ett högteknologiskt avancerat materialföretag med integrerade grafitresurser.

Talga har varit verksam i Sverige sedan 2011 med förvärv utav ett antal undersökningstillstånd. Vi äger fem grafitprojekt i Sverige, inklusive Vittangi Grafit-Grafen Projektet som innehåller en av Europas största och världens mest höghaltiga grafitfyndigheter (Nunasvaara Grafitresurs), samt fyndigheter innehållande kobolt, koppar, guld och järnmalm.

Talga har utvecklat patentskyddad innovativ och hållbar teknologi för att i industriell skala framställa grafen och grafit, lämpad för den senaste tekniken inom batterier och avancerade material.

Några av Talgas höjdpunkter:

Unika depåer

Två projekt har verkligt unika kännetecken (gällande grader, ledningsförmåga, gråbergsmineralogi, styrka) vilket tillåter enkel och billig separation av grafit och grafen.

Diversifiering

Med flera olika produkter behöver Talga inte helt förlita sig på grafitmarknaden.

Skalbarhet

Massiv resurstillväxt, speciellt vid grafenproducerande projekt.

Grafen

Med bevisad förmåga att producera högkvalitativ grafen direkt från rå malm vilket skapar robust marginalpotential jämfört med liknande bolag.

Utvecklingsstatus

Avancerad produktion med finansiella nyckeltal publicerade och nära förestående försöksverksamhet och bearbetning.

Efterfrågan

Stor efterfrågan på produkter i Europa och omvärlden.

Organisation och Ledning

Talga Resources är noterade på australienska börsen (ASX). Styrelsen för Talga Resources Ltd är ansvarig för bolagets styrning. Styrelsen vägleder och överser verksamheten på uppdrag av aktieägarna. Vi har högt uppställda mål för hur bolaget ska styras och vår praxis överensstämmer i stort sett med ASX riktlinjer. På de områden där företagets policy och praxis inte överensstämmer med ASX bolagsstyrningsråd, arbetar företaget för full överenstämmelse om än inte på alla områden. All praxis är inte tillämpligt på Talga Resources Ltd med anledning av dess storlek samt skala på verksamhet.

Läs mer

Klicka nedan för att besöka vår australiensiska hemsida samt för ytterligare information om företaget.

Ta mig dit