Talga Groups kvartalsrapport Q1, 2021

Talgakoncernen publicerade fredagen den 30 april sin kvartalsrapport för det första kvartalet 2021. Nedan summeras ett urval av särskilt intressanta uppdateringar.  

Nyheter i urval: 

  • Talga EVA – Talgas kvalificeringsanläggning för storskaliga fordonskundtester av batterianoder – är sedan december 2020 fullt finansierad och under gångna kvartalet färdigställdes design- och ritningsfasen av anläggningen som kommer inhysas hos Swerim i Luleå. Konstruktionsfasen har nu påbörjats och fabriksutrustning har börjat byggas. Planerad installation kommer ske under fjärde kvartalet i år. 
  • Färdigställande av detaljstudien för Talgas anodprojekt Vittangi Anode Project Detailed Feasibility Study’ har påverkats av reserestriktioner inom ramen för COVID-19. Risker och restriktioner minskar och arbetet planeras nu slutföras under juni månad. 
  • Efter positiva resultat från Niska scoping-studien – avseende expansion i Niskaområdet – har ytterligare tekniska studier, samråd och miljökonsekvensbedömningar fortskridit enligt plan och ansökan om brytningstillstånd väntas lämnas in under mitten på året. 
  • Grafenprodukten Talcoat® – utvecklad för användning som tillsatsmedel i grundfärgbeläggningar för fartyg – har testats i över 15 månader på del av ett 33,000 tons lastfartygs skrov. Inledande utvärderingar kommer ta vid så snart restriktioner tillåter.
  • Batterianodsprodukterna Talnode®-C och Talnode®-Si testas fortsatt hos kunder och har avancerat framåt i flera tester under perioden, inklusive med produktoptimering enligt kunders enskilda specifikationer. 

Rapporten, som är på engelska, finns även att läsa i sin helhet via Talgakoncernens globala hemsida: talgagroup.com/irm/content/quarterly-reports.aspx.