Summering av Talgas kvartalsrapport för andra kvartalet 2021

Batterianod- och grafenföretaget Talga Group Ltd har offentliggjort kvartalsrapporten för det andra kvartalet 2021. Rapporten summerar framdrift inom projektutveckling, kommersialisering, produkt- & teknologiutveckling samt företagsutveckling & finansiering. Nedan följer svensk sammanfattning liksom länk till originalrapporten på engelska.

“Under det här kvartalet nådde Talga-teamet en betydande milstolpe – slutförandet av DFS för vårt Vittangi-projekt. Studien visar robust ekonomi för projektet och bildar en solid språngbräda för Talga att bli en av Europas främsta producenter av hållbara gröna batterianoder. Detta ligger också bra i tiden för vårt engagemang med utvecklingspartners och det ökade antalet batteri- och bilkunder som är intresserade av våra Talnode®-produkter.” 

– Talgas grundare och Managing Director Mark Thomspon. 

Projektutveckling

  • Slutförande av detaljerad genomförbarhetsstudie (DFS), vilken påvisar robust ekonomi för det svenska batterianodsprojektet. 
  • Resursexpansion påbörjad med ökat prospekteringsmål för borrning. 

Kommersialisering

  • Avsiktsförklaring (MOU) tecknad med norska FREYR för anodmaterial och potentiell samutveckling. 
  • Ökade kundengagemang stöder fortsatt expansionsplanering för batterianodverksamheten. 
  • Framsteg inom Talnode®-kommersialisering och uppskalningsprocess har medfört rekrytering av europeisk kommersiell personal liksom australisk kommersiell chef. 
  • Studier bekräftar genomförbarhet för att producera batterianodprodukterna Talnode®-C och Talnode®-Si i Storbritannien. 

Produkt- & teknologiutveckling

  • Talga har erhållit kvalitetscertifikatet ISO 9001. 

Företagsutveckling & finansiering

  • Förlängd avsiktsförklaring (LOI) med LKAB och Mitsui för det svenska grafitanodsprojektet. 
  • Kassabalans 52,5 miljoner AUD (ca 330 miljoner SEK) per den 30 juni. 

Kvartalsrapporten finns att läsa i sin helhet här: https://www.talgagroup.com/irm/PDF/1d51919f-9d5e-4fe1-a3fe-0ecd0a2b8c68/QuarterlyActivitiesandCashflowReport30June2021

För ytterligare information, kontakta;

Cen Rolfsson
Presschef
Talga Group
+46 (0)703 62 19 05