Enkätundersökning Friluftsliv

Talga planerar att bryta grafitmalm i Nunasvaara i närheten av Vittangi.

I samband med detta genomför vi en enkätundersökning för att inhämta synpunkter och kunskap om vilka typer av friluftsliv som genomförs i området som är definierat med grönt på kartbilden. Enkätundersökningen är öppen till den 5 juli 2019.

Nunasvaara Södra är en del i Vittangifyndigheten som är en av Europas största grafitfyndigheter och världens mest höghaltiga grafitresurs. Nunasvaara är beläget cirka 10 kilometer väster om Vittangi i Kiruna kommun, Norrbottens län. Fyndigheten är utpekad av Sveriges geologiska undersökning som riksintresse för värdefulla ämnen (mineral). En mindre fyndighet med högre halter, Nunasvaara Norra, utgör resterande del av Vittangifyndigheten.

Vill du ha mer information eller har frågor om den planerade verksamheten? Skriv till kontakt@talga.se eller ring +46 980 290 90.

Om du vill delta i enkätundersökningen som tar mellan 5 – 10 minuter att genomföra, så finner du den här.

Tack på förhand!