Kontakta Oss

Talga Graphene AB Storgatan 7E, 972 38 Luleå, Sverige Tel: +46 72 721 75 20 E-post: kontakt@talga.se 

Press Om du planerar på att omnämna Talga i en artikel eller ett reportage och söker ytterligare information var vänlig kontakta oss direkt. E-post: press@talga.se 

Dina synpunkter är viktiga Vi värnar om dina synpunkter och feedback. Talga arbetar efter tydliga och transparenta system för att kunna säkerställa kvalitet och förbättringar. Kontakta oss direkt om du har frågor, synpunkter eller vill lämna förslag. Vid kontakt beskriv ditt ärende samt uppge ditt namn, adress och telefonnummer för återkoppling. E-post: kontakt@talga.se

Talgas Huvudkontor 2 Richardson Street, West Perth, Australien Tel: +61 8 9481 6667 E-post: admin@talgaresources.com

Samarbetspartners Utvecklingen av kundanpassade material och produkter sker kontinuerligt i nära samarbete med våra kunder. Om du vill diskutera existerande eller framtida möjligheter kontakta oss. E-post: sales@talgaresources.com