Sustainability

Utan mineraler - ingen grön omställning, ingen ny teknik

Talga är en viktig pusselbit i den globala strävan mot en klimatsmartare värld. Vi nöjer oss inte med att delta i debatten, vi vill vara en del av lösningen. Egentligen är det inte heller så komplicerat. Transportsektorn är en av de största klimatbovarna, och om vi kan byta ut fossildrivna bilar mot elbilar har vi tagit ett stort steg mot en mer hållbar värld. För att tillverka batterier behövs mineraler och metaller. Sveriges berggrund är rik på just de mineraler och metaller som krävs för batteritillverkning och här har vi dessutom alla förutsättningar för att utvinna dem på ett hållbart och miljövänligt sätt. De batterier som kräver kritiska mineraler och metaller finns även i smarta telefoner och annan teknik som för världen framåt. Grafen är en annan möjlig viktig komponent i den här teknologin, som är en nyckel till lösningen på många problem. Ett lager grafen kan också stärka många material. Med det starka skydd materialet bidrar med behövs mindre material totalt, också detta en miljövinst.

Talgas hållbara produktion

Gruvindustrin har ett egenintresse i att branschen är hållbar. Talga strävar efter att ligga i framkant och att alltid ha ett långsiktigt perspektiv. Därför måste framtida brytning av metallerna och mineralerna vara klimatsmart. Vi nöjer oss inte med att erbjuda smarta och miljövänliga produkter, vi ämnar ta fram dem på sätt som är både miljömässigt och socialt hållbara. Vi tar ansvar för marken vi använder, både under vår produktion och efter vi har avslutat den. Vi har ett mycket långtgående arbete för återställande av marken efter att brytningen avslutats. Allt för lite gruvbrytning sker i västvärlden, trots att det är här vi använder flest produkter med mineraler och metaller. Tyvärr innebär det att brytningen ofta sker i länder där varken människor eller natur respekteras. Talgas mål med våra fyndigheter är hållbar utveckling där framtida brytnings- och anrikningsmetoder väljs utifrån hänsyn till miljö, sociala och ekonomiska faktorer. Nunasvaara fyndighet å sin sida har tillexempel möjlighet att lämna ett betydligt mindre fotavtryck än grafitgruvor med lägre halter i andra delar av världen

Lokalsamhälle

Det är mycket viktigt för oss att värna våra grannar. Tillsammans med konsulter har vi därför tittat på hur till exempel renlav kan återplanteras. En jordspecialist hjälper oss att hitta den jord som behövs till framtida restaurering när vi är klara med brytningen. Vi vill på bästa möjliga sätt samarbeta med samebyarna som vi delar marken med och har därför kontinuerlig dialog med de verksamma och boende i området. En stor del av den svenska gruvnäringen går ut på prospektering, alltså att leta. Därför blir goda relationer till markägare och lokala intressenter en självklar prioritering i vårt arbete. Det är också viktigt att göra ekonomiska bedömningar för en framtida gruva, och om den inte kan förväntas bli lönsam bör det inte brytas.

Partnerskap med Talga – ansökan om sponsring

Talga värnar om klimatet, natur, kultur, våra medarbetare och samhället. Tillsammans kan vi bidra till att bygga ett attraktivt samhälle, med meningsfulla aktiviteter och ett rikt kultur- och idrottsliv. Talga vill bidra till en positiv samhällsutveckling genom socialt ansvar och engagemang med fokus på kultur, utbildning, innovation och idrott.

Här kan du ansöka om sponsring inom områdena kultur, utbildning, innovation och idrott. 

Ansökan sponsring