Talga bygger en Europeisk leveranskedja för batterianoder med hjälp av 100% förnybar el och naturliga material – alltsammans för att producera anodprodukter för grönare litiumjonbatterier. Med fokus på goda partnerskap med batteritillverkare och fordonstillverkare erbjuder Talga en säker, vertikalt integrerad värdekedja från gruva till färdigt anodmaterial. Vår kärnverksamhet kretsar kring grafitbaserade batterimaterial och utöver detta utvecklar vi även andra innovationsmaterial.

Vår vision: En mer hållbar värld byggd med renare och grönare produkter förbättrade med grafitbaserade material.

Talga i korthet:

  • Bästa platsen – Sverige; i närhet till megabatterifabriker och med världsledande malmkvalitet och förädlingsgrad
  • Högpresterande anodprodukter vilka kvalificeras vidare hos batteritillverkare och fordonstillverkare
  • Mål om fullskalig produktion 2023 – med egenkontrollerad värdekedja från gruva till färdig produkt – resulterande i konkurrenskraftiga priser och oslagbar kvalitet

Marknader

Våra material utgör viktiga byggstenar i flera innovativa produkter inom en mängd industrier såsom kraftförsörjning, energilagring, fordonstillverkning, byggnation, kemi och sjöfart. Vad våra marknader och kunder har gemensamt är att de alla vill ta ledarskap inom det pågående skiftet gentemot en hållbar industri och en bättre framtid.

 

 

Hitta din lösning

Är du en industriledare eller innovatör på jakt efter nya materiallösningar?
Ta kontakt med oss så kommer vi hjälpa dig hitta nya och spännande lösningar.

 

 

Gröna lösningar

Vår mission är att möjliggöra världens mest hållbara batterier och konsumentprodukter med hjälp av grafitbaserade material.